KONTAKT

Mestský podnik s.r.o.
Továrenská 30
059 01 Spišská Belá

OTVÁRACIE HODINY:
pondelok - piatok 06:00 - 18:00 hod.
sobota: 08.00 - 13:00 hod.
nedeľa: voľno

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:
Riaditeľ
Bc. Peter Novajovský
Mob.: 0911 717 404
Email: novajovsky@spisskabela.sk
Web: www.msp.spisskabela.sk

Ekonomický úsek
Mgr. Jana Zuberecová
Mob.: 0940 428 928

Mzdy a personalistika
Darina Pavličková
Mob.: 0940 426 942

Vedúci stredísk
Ing. Miroslav Petrek
Mob.: 0940 428 927

Skládka
Juraj Čižík
Mob.: 0940 426 949

IČO: 36489042
DIČ: 2021761808
IČ DPH: SK2021761808
Zapísaný v OR: 1.1. 2004, vložka č. 14479/P

Stále nás nemôžete nájsť? Pomôže Vám táto mapa…