MESTSKÝ PODNIK s.r.o.
Továrenská 30
059 01 Spišská Belá

OTVÁRACIE HODINY:
pondelok – piatok 06:00 – 16:00 hod.
nedeľa: voľno
na zberný dvor je možné doviesť separovaný odpad: sklo, plasty, papier, kovové obaly, VKM a bio odpad

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:
Riaditeľ
Ing. Jozef Krok
Mob.: +421 905 825 435
Email: krok@spisskabela.sk
Web: www.msp.spisskabela.sk

Ekonomický úsek
Mgr. Jana Zuberecová
Mob.: 0940 428 928

Mzdy a personalistika
Darina Pavličková
Mob.: 0940 426 942

SKLÁDKA
pondelok – piatok 06:00 – 14:00 hod.
Ján Gabler
Mob.: 0940 426 949

IČO: 36489042
DIČ: 2021761808
IČ DPH: SK2021761808
Zapísaný v OR: 1.1. 2004, vložka č. 14479/P

Menu