KONTAKT

Mestský podnik s.r.o.
Továrenská 30
059 01 Spišská Belá

OTVÁRACIE HODINY:
pondelok - piatok 06:00 - 16:00 hod.
nedeľa: voľno
na zberný dvor je možné doviesť separovaný odpad: sklo, plasty, papier a bio odpad

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:
Riaditeľ
Ing. Miroslav Petrek
Mob.: +421 905 323 835
Email: petrek@spisskabela.sk
Web: www.msp.spisskabela.sk

Ekonomický úsek
Mgr. Jana Zuberecová
Mob.: 0940 428 928

Mzdy a personalistika
Darina Pavličková
Mob.: 0940 426 942

OBJEDNÁVKY
Vedúci stredísk
Ing. Miroslav Petrek
Mob.: 0940 428 927

SKLÁDKA
pondelok - piatok 06:00 - 16:00 hod. a každú párnu sobotu od 7:00 do 12:00 je možné na skládku doviesť komunálny odpad
Juraj Čižík
Mob.: 0940 426 949

IČO: 36489042
DIČ: 2021761808
IČ DPH: SK2021761808
Zapísaný v OR: 1.1. 2004, vložka č. 14479/P

Stále nás nemôžete nájsť? Pomôže Vám táto mapa…