MESTSKÝ PODNIK SPIŠSKÁ BELÁ s.r.o.
Továrenská 30
059 01 Spišská Belá

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA:
pondelok – piatok  06:00 – 15:30 hod.
sobota, nedeľa: zatvorené
na zberný dvor je možné doviesť separovaný odpad: sklo, plasty, papier, kovové obaly, VKM a bio odpad

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:
Riaditeľ
Ing. Jozef Krok
Mob.: +421 905 825 435
Email: krok@spisskabela.sk
Web: www.msp.spisskabela.sk

Ekonomický úsek
Mgr. Jana Zuberecová
Mob.: 0940 428 928

Mzdy a personalistika
Darina Pavličková
Mob.: 0940 426 942

SKLÁDKA ODPADOV:
pondelok – piatok  06:00 – 15:30 hod.
každá párna sobota  07:00 – 12:00 hod.

Ján Gabler
Mob.: 0940 426 949

IČO: 36489042
DIČ: 2021761808
IČ DPH: SK2021761808
Zapísaný v OR: 1.1. 2004, vložka č. 14479/P

Menu