MESTSKÝ PODNIK SPIŠSKÁ BELÁ s.r.o.
Továrenská 30
059 01 Spišská Belá

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA:

pondelok – piatok  06:00 – 15:30 hod.
sobota, nedeľa: zatvorené
na zberný dvor je možné doviesť separovaný odpad: sklo, plasty, papier, kovové obaly, VKM a bio odpad

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

Ekonomický úsek
Mgr. Jana Zuberecová
Mob.: 0940 428 928
Email: zuberecova@spisskabela.sk

SKLÁDKA ODPADOV:
zatvorené od 01.01.2023

IČO: 36489042
DIČ: 2021761808
IČ DPH: SK2021761808
Zapísaný v OR: 1.1. 2004, vložka č. 14479/P