Predaj kompaktora TANA Gx 260

Nezaradené
Mestský podnik ponúka na predaj nepotrebný hnuteľný majetok – KOMPAKTOR TANA Gx 260  formou verejnej obchodnej súťaže. Vozidlo bolo vyrobené v roku 2012, najazdených má 5 786 motohodín. Ponuky možno podávať do  7. 11. 2023 do 11.00 hod. v podateľni Mestského podniku Spišská Belá s.r.o., minimálna cena vozidla je 135.000…

Skládka odpadov zatvorená od 01.01.2023

Z dôvodu naplnenia kapacity.

Mestský podnik Spišská Belá

Vážení občania mesta Spišská Belá dovoľte aby sme Vám predstavili Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. aj formou WEB stránky. Nájdete tu informácie o ponúkaných službách a činnostiach mestského podniku. Touto cestou Vás chceme osloviť, aby ste nám zasielali podnety kde a ako môžeme našu činnosť zlepšiť. Radi privítame Vaše nápady na riešenie odpadového hospodárstva v našom meste, najmä separácie. Spoločnými silami tak vieme vytvoriť podnik, ktorý bude Mestským podnikom v pravom zmysle slova a bude slúžiť občanom a Mestu.