Zmena prevádzkovej doby skládky odpadov

Mestský podnik Spišská Belá oznamuje, že z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie je od 22.03.2021

skládka pre verejnosť zatvorená.

Pre zazmluvnené spoločnosti platí prevádzková doba:

Pondelok – Piatok: 06:00 – 14:00

Mestský podnik Spišská Belá

Vážení občania mesta Spišská Belá dovoľte aby sme Vám predstavili Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. aj formou WEB stránky. Nájdete tu informácie o ponúkaných službách a činnostiach mestského podniku. Touto cestou Vás chceme osloviť, aby ste nám zasielali podnety kde a ako môžeme našu činnosť zlepšiť. Radi privítame Vaše nápady na riešenie odpadového hospodárstva v našom meste, najmä separácie. Spoločnými silami tak vieme vytvoriť podnik, ktorý bude Mestským podnikom v pravom zmysle slova a bude slúžiť občanom a Mestu.

Menu