Separovaný zber

TRIEDENÝ ZBER

baner na stránku triedime.skTriedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov. Je založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne triedia príslušné suroviny. V súčasnosti je občan povinný triediť odpad zo zákona a mesto je povinné vytvoriť podmienky na separovanie odpadu vytvorením vhodného systému.

Separovaný zber bol na území Mesta Spišská Belá zavedený v roku 2004.

Správne triedenie odpadov:

  • znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie,
  • šetrí prírodné zdroje surovín a energie,
  • redukuje množstvo odpadu na skládkach,
  • pomáha eliminovať čierne skládky odpadov,
  • umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou

Do modrých nádob vhadzujeme:
papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, krabice, kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier.

Do žltých nádob vhadzujeme:
neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky a vrecká, vedrá, obaly z CD či prepravky z fliaš, polystyrén.

Do zelených nádob vhadzujeme:
neznečistené sklenené fľaše a sklenené obaly z nápojov a potravín, sklenené črepy, okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov.

Do červených nádob vhadzujeme:
plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal, či starý kovový riad, viacvrstvové kombinované materiály (nápojové obaly – Tetrapak).

V prípade, že ste zo svojho komunálneho odpadu odstránili všetky zložky triedeného zberu, zostane vám „zvyškový“ komunálny odpad, ktorý je považovaný za zmesový komunálny odpad a patrí do čierneho kontajnera.