Mestský podnik ponúka na predaj nepotrebný hnuteľný majetok – KOMPAKTOR TANA Gx 260 formou verejnej obchodnej súťaže.

Vozidlo bolo vyrobené v roku 2012, najazdených má 5 786 motohodín.

Ponuky možno podávať do 22. 4. 2024 do 11.00 hod. v podateľni Mestského podniku Spišská Belá s. r. o..

Minimálna cena vozidla bola stanovená podľa znaleckého posudku na 85.000 eur bez DPH, cena s 20 % DPH je 102 000 eur.

Bližší popis vozidla, možnosť obhliadky a podmienky súťaže sú uvedené vo vyhlásení.

Súťaž bola vyhlásená dňa 2. 4. 2024.